2C-D Pellets 25mg

Pellets met 25mg 2C-D. Prijzen zijn per pellet.

SKU
2C-D Pellets 25mg
€ 7,50
  • Koop 5 voor € 7,00 en bespaar 7%
  • Koop 10 voor € 6,50 en bespaar 13%

2C-D

2C-D, Research Chemical, ook wel 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine. De drug wordt voor research doeleinden gebruikt en mag ook alleen uitsluitend hier voor gekocht worden. Lees de volgende gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, om extra goed geïnformeerd te zijn.

Lees meer over 2C-D op Wikipedia.
Lees meer over 2C-D op PsychonautWiki.

2C-D bestaat voor 98% uit zuivere stof.

 

Gevarenaanduidingen:
  • 2C-D kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.
Veiligheidsaanbevelingen:

BIJ CONTACT VAN 2C-D met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • 2C-D tabletten niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de pil bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.

No Related Posts