Deze maand 25% korting op alle 2-MMC (Miauw, Poes) producten! De korting wordt automatisch toegepast bij het afrekenen.

Benzodiazepinen

(20)

Benzodiazepinen, ook wel bekend als benzo's, zijn kalmeringsmiddelen die voornamelijk op recept verkrijgbaar zijn en worden gebruikt bij spanningen, chronische angst en mentale klachten. Ze remmen emoties af en hebben invloed op GABA, een chemische stof in de hersenen die overactieve delen van het brein remt. Langdurig gebruik van benzo's kan het slaapritme beïnvloeden en er zijn risico's verbonden aan het gebruik ervan. Daarnaast worden benzo's ook gebruikt door jongeren voor het kalmerende effect, maar het gebruik ervan in combinatie met andere verdovende middelen kan gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken. Funcaps verkoopt dit product enkel voor onderzoeksdoeleinden!

 1. € 0,89
  Vanaf € 0,27
  star star star star star
  68 recensies
  Op voorraad
  • € 0,89
   Vanaf € 0,37
   star star star star star
   22 recensies
   Op voorraad
   • € 0,89
    Vanaf € 0,40
    star star star star star
    14 recensies
    Op voorraad
    • € 0,89
     Vanaf € 0,40
     star star star star star
     7 recensies
     Op voorraad
     • € 0,89
      Vanaf € 0,40
      star star star star star
      8 recensies
      Op voorraad
      • € 0,89
       Vanaf € 0,31
       star star star star star
       5 recensies
       Op voorraad
       • € 13,95
        Vanaf € 7,95
        Op voorraad
        • € 9,95

         star star star star star
         2 recensies
         Op voorraad
         • € 0,89
          Vanaf € 0,35
          star star star star star
          6 recensies
          Op voorraad
          • € 8,95
           Vanaf € 6,55
           star star star star star
           3 recensies
           Op voorraad
           • € 13,95
            Vanaf € 8,75
            star star star star star
            1 recensie
            Op voorraad
            • € 35,00
             Vanaf € 21,00
             Op voorraad
             • € 35,00
              Vanaf € 20,00
              star star star star star
              2 recensies
              Op voorraad
              • € 40,00

               Op voorraad
               • € 0,89

                star star star star star
                9 recensies
                Niet op voorraad
                • € 11,95
                 Vanaf € 7,95
                 star star star star star
                 2 recensies
                 Niet op voorraad
                 • € 1,00

                  Niet op voorraad
                  • € 2,45

                   star star star star star
                   9 recensies
                   Niet op voorraad
                   • € 16,95
                    Vanaf € 10,95
                    Niet op voorraad
                    • € 0,99
                     Vanaf € 0,84
                     star star star star star
                     4 recensies
                     Niet op voorraad

                     Benzodiazepinen

                     Benzodiazepinen, of ook wel benzo/ benzo's, zijn kalmeringsmiddelen die meestal alleen verkrijgbaar zijn op recept van de huisarts. Benzo werkt kalmerend en remt emoties af, hierdoor wordt dit al jaren gebruikt en toegepast bij mensen die last hebben van spanningen en chronische angst. Ook bij mentaal gerelateerde klachten zorgt benzo voor verlichting van angsten. Om deze reden wordt is dit binnen de psychiatrische zorg een belangrijk middel. Toch moet er nog genoeg onderzoek naar gedaan worden, niet alle risico's van benzo's zijn bekend. Wat wel bekend is over benzo is dat het bij langdurig gebruik het slaapritme kan beïnvloeden.


                     Effecten van Benzo

                     Benzodiazepinen zijn net zoals SSRI en MOA-remmers maar voor tijdelijk. Het komt in het bloed terecht en zal zich langzaamaan afbouwen. Wanneer iemand met veel angsten of ander (psychisch) gerelateerde klachten een benzo tot zich neemt, zal de persoon na een tijdje weer last krijgen van zijn of haar klachten. Benzodiazepinen werken direct in op een chemische stof in de hersenen genaamd GABA (gamma-aminoboterzuur). Deze stof is een neurotransmitter wat iedereen in zijn of haar brein heeft. GABA heeft als functie dat het overactieve gedeeltes van het brein remt, zie het als een anti oververhittingsmechanisme.

                     Benzo’s worden onder andere voorgeschreven voor mensen die onrust, spanning of angst ervaren in overvloed, hetgeen wat GABA eigenlijk moet regelen. Natuurlijk hebben sommige neurotransmitters soms een zetje in de goede richting nodig, benzo helpt daarbij. Onderzoek wees uit dat mensen die overmatig benzo kopen en gebruikten steeds minder GABA aanmaakte, waardoor steeds meer nodig was. Het is dus mogelijk om een tolerantie op te bouwen voor benzo’s.

                      

                     Ander soort gebruik

                     Tegenwoordig wordt benzo niet alleen gebruikt door personen die dit op recept krijgen, ook dit middel heeft een toetreding onder de jongeren gemaakt. Jongeren gebruiken benzo's voor het kalmerende effect te creëren. Ze willen de verdovende werking en de daarbij verlossende functie van angsten/ spanningen om tot een rustgevende staat komen. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de tijdsspan van benzodiazepinen gemiddeld één tot twee uur is vanaf inname. Dit verschilt natuurlijk aan de hand van gezondheidsfactoren, mogelijke combinaties met andere stoffen en het soort benzo.

                     Funcaps raadt echter af om benzo te consumeren, ook met andere verdovende middelen kan dit gevaarlijke gevolgen hebben. Alle informatie over de designer drugs/ research chemical en het kopen van benzodiazepinen is alleen voor onderzoeksdoeleinden.

                     Benzodiazepinen bijwerkingen met andere middelen

                     Onderzoek heeft uitgewezen dat alcohol en andere antidepressiva mogelijk het effect van benzo’s kunnen versterken. Deze combinatie is, volgens onderzoek, een gevaarlijk iets. Wetenschap wijst uit dat benzodiazepinen met andere verdovende stoffen kan zorgen voor mogelijk de volgende bijwerkingen: Respiratoire depressie, sedatie, een coma of mogelijk overlijden.

                     Benzodiazepinen kopen

                     Er zijn verschillende soorten benzo die je voor research doeleinden kunt kopen. Sommige hebben een langere werking dan de ander, maar over het algemeen verschaffen ze dezelfde kalmerende werking. Daarbij zijn niet alle benzo nog krijgen, hieronder plaatsen we een paar kopjes met een uitleg van bekende namen!

                     Bromazolam

                     In 1976 is bromazolam ontdekt maar nooit officieel op de markt gebracht, dit gebeurde daadwerkelijk pas enkele tijd later in Zweden. Over bromazolam zijn een aantal ervaringen te lezen, zo is de dosering zeer bepalend voor de duur van de werking.

                     Flunitrazolam

                     Belang van dosering is ook bij flunitrazolam cruciaal. Het zorgt voor spierontspanning en onderdrukt buiten angsten ook het geheugen. Bij een consistent te hoge dosis heeft onderzoek uitgewezen dat dit schadelijk kan zijn voor de spieren.

                     Flubromazepam

                     In 1960 is flubromazepam ontdekt. Bij onderzoek doeleinden kan de werking een halfuurtje nodig hebben, daarna ondersteund van korte duur bij slapeloosheid en acute aanvallen.

                     Flubrotizolam (Fanax)

                     De nieuwe thienodiazepineverbinding; flubrotizolam (of FANNAX). Ook dit middel heeft kalmerende effecten die je na een halfuur goed merkt. Flubrotizolam heeft veel vergelijkbare eigenschappen als de tegenwoordig verboden Etizolam.

                     Veiligheidsaanbevelingen voor alle Research Chemicals

                     Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen)

                     1. P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

                     2. P202: Geen werkzaamheden uitvoeren alvorens alle veiligheidsaanbevelingen te hebben gelezen en begrepen.

                     3. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

                     4. P221: Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

                     5. P233: In goed gesloten verpakking bewaren.

                     6. P240: Geaarde en goed geleidende apparatuur gebruiken.

                     7. P241: Exlosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.

                     8. P242: Vonkvrij gereedschap gebruiken.

                     9. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

                     10. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

                     11. P262: Contact met ogen, huid of kleding vermijden.

                     12. P263: Contact tijdens zwangerschap of borstvoeding vermijden.

                     13. P264: Na het werken met dit product grondig wassen.

                     14. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

                     15. P273: Voorkom lozing in het milieu.

                     16. P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

                     17. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

                     18. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

                     19. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

                      

                     Toepassing en Context

                     Research chemicals zijn chemische stoffen die voornamelijk voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Ze zijn expliciet niet bedoelt voor menselijke consumptie. Het is van cruciaal belang om de juiste veiligheidsaanbevelingen te volgen om blootstelling en schadelijke gevolgen te minimaliseren. Bij het werken met deze chemicaliën moeten altijd gepaste beschermingsmaatregelen worden genomen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbrillen, labjassen) en het werken in een goed geventileerde omgeving of onder een afzuigkap. Het is eveneens essentieel om direct medische hulp in te roepen in geval van blootstelling of incidenten. Bij het onwel worden na (abusievelijke) inname en/of contact adviseren wij om onmiddellijk een antigifcentrum of een arts te raadplegen.

                      

                     LEEFTIJDS CONTROLE
                     Je moet 18 jaar of ouder zijn om deze pagina te kunnen bezoeken.