4F-MPH 15mg Pellets

Prijzen zijn per pellet

SKU
4F-MPH 15mg Pellets
€ 1,50
  • Koop 25 voor € 1,40 en bespaar 7%
  • Koop 50 voor € 1,30 en bespaar 13%
  • Koop 100 voor € 1,10 en bespaar 27%
  • Koop 250 voor € 0,95 en bespaar 37%
  • Koop 500 voor € 0,85 en bespaar 43%

4F-Ritalin (4F-MPH) pellets informatie

De pellets mogen uitsluitend gebruikt worden voor research doeleinden

 

Gevarenaanduidingen:
  • Het kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.
Veiligheidsaanbevelingen:

BIJ CONTACT met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • Niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de poeder bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.

No Related Posts