MXPr Poeder

Prijzen zijn per 0,5 gram

SKU
MXPr Poeder
€ 20,00
  • Koop 2 voor € 18,00 en bespaar 10%
  • Koop 5 voor € 16,00 en bespaar 20%
  • Koop 10 voor € 15,00 en bespaar 25%

Methoxpropamine (MXPr) poeder informatie

De poeder wordt vergeleken met ketamine, maar wordt en mag uitsluitend gebruikt worden voor research doeleinden

 

Gevarenaanduidingen:
  • Het kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.
Veiligheidsaanbevelingen:

BIJ CONTACT met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • Niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de blotters bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.

No Related Posts