eXtase eXplosion Vanilla

Bevat o.a.

3mmc: 3-Methylmethcathinone
Lees meer over 3-mmc op PsychonautWiki.

5-mapb: 5-(2-methylaminopropyl)benzofuran
Lees meer over 5-MAPB op PsychonautWiki.

4-cmc: 4-Chloromethcathinone
Lees meer over 4-CMC op Wikipedia.

SKU
eXtase eXplosion Vanilla
€ 11,95
  • Koop 5 voor € 10,95 en bespaar 8%
  • Koop 10 voor € 9,95 en bespaar 17%
  • Koop 25 voor € 9,50 en bespaar 21%
  • Koop 50 voor € 8,95 en bespaar 25%

eXtase eXplosion Vanilla


De oplossing word verkocht in buisjes van 5ml.

Gevarenaanduidingen:
  • Het kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.
Veiligheidsaanbevelingen:

BIJ CONTACT met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • Niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de blotters bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.

No Related Posts