Deze maand 25% korting op alle 2-MMC (Miauw, Poes) producten! De korting wordt automatisch toegepast bij het afrekenen.

Cathinonen

(32)

Cathinonen zijn stimulerende chemicaliën die vergelijkbaar zijn met amfetaminen, cocaïne en MDMA. Ze bevorderen de aanmaak van dopamine en noradrenaline in de hersenen, wat kan leiden tot verhoogde energie, sociale interactie, euforie en een toegenomen seksuele drive. Het gebruik van cathinonen is niet toegestaan, voor deze doeleinde worden research chemicals ook niet verkocht, enkel voor onderzoek. Funcaps biedt cathinonen van hoge kwaliteit aan en zorgt voor snelle en discrete levering.
 

 1. € 9,95
  Vanaf € 3,10
  star star star star star
  6 recensies
  Op voorraad
  • € 4,95
   Vanaf € 1,50
   star star star star star
   2 recensies
   Op voorraad
   • € 12,45
    Vanaf € 3,30
    star star star star star
    7 recensies
    Op voorraad
    • € 12,45
     Vanaf € 3,30
     star star star star star
     5 recensies
     Op voorraad
     • € 9,95
      Vanaf € 3,60
      star star star star star
      9 recensies
      Op voorraad
      • € 9,95
       Vanaf € 3,95
       star star star star star
       8 recensies
       Op voorraad
       • € 4,35
        Vanaf € 1,30
        star star star star star
        4 recensies
        Op voorraad
        • € 3,59
         Vanaf € 1,00
         star star star star star
         4 recensies
         Op voorraad
         • € 14,95
          Vanaf € 5,95
          Op voorraad
          • € 8,95
           Vanaf € 3,95
           Op voorraad
           • € 14,95
            Vanaf € 5,95
            Op voorraad
            • € 10,45
             Vanaf € 8,79
             Op voorraad
             • € 25,00
              Vanaf € 12,50
              Niet op voorraad
              • € 10,45
               Vanaf € 8,79
               Op voorraad
               • € 10,45
                Vanaf € 8,79
                Op voorraad
                • € 16,95
                 Vanaf € 9,50
                 Op voorraad
                 • € 10,45
                  Vanaf € 8,79
                  Op voorraad
                  • € 18,95
                   Vanaf € 7,50
                   star star star star star
                   18 recensies
                   Niet op voorraad
                   • € 9,50

                    star star star star star
                    2 recensies
                    Niet op voorraad
                    • € 25,00

                     star star star star star
                     1 recensie
                     Op voorraad
                     • € 2,00
                      Vanaf € 1,00
                      Niet op voorraad
                      • € 37,50
                       Vanaf € 35,00
                       star star star star star
                       7 recensies
                       Niet op voorraad
                       • € 20,00

                        Niet op voorraad
                        • € 13,95
                         Vanaf € 12,95
                         star star star star star
                         8 recensies
                         Niet op voorraad

                         Cathinonen

                         Cathinone is een alkaloïde die voorkomt in de bladeren van de khat-plant. In Oost-Afrika wordt deze plant gekauwd vanwege de stimulerende effecten. Chemisch gezien zijn cathinonen vergelijkbaar met amfetaminen, cocaïne en MDMA, waardoor ze ongeveer dezelfde effecten leveren volgens onderzoek. Het advies is om deze research chemicals buiten het bereik van kinderen te houden en op een droge omgeving op kamertemperatuur te bewaren. Zodoende blijven ze zo lang mogelijk goed om te gebruiken voor je onderzoek.


                         Wat zijn cathinonen?

                         Cathinonen hebben een stimulerende werking. Een stimulerende werking creëert meer energie. Cathinonen bevorderen de aanmaak van dopamine en noradrenaline in de hersenen. Er zijn ook research chemicals die volgens onderzoek een kalmerende werking hebben zoals fluetizolam. Fluetizolam zorgt voor het creëren van rust, maar ook voor een mate van euforie. Meer weten over fleutizolam? Lees het op deze pagina! Cathinonen worden vaak gebruikt in combinatie met andere research chemicals om de werking, duur van de effecten en de potentie te verbeteren.

                         Wat zijn effecten van cathinonen?

                         Omdat cathinonen vergelijkbaar zijn met amfetaminen, cocaïne en MDMA hebben ze ook vergelijkbare effecten. Let er wel op dat de effecten van cathinonen bij iedere proefpersoon kan verschillen tijdens een experiment. Wij raden daarom aan om voorafgaand het experiment de gebruiksvoorwaarden goed door te nemen. Onderzoek toont de volgende mogelijke effecten aan van cathinonen:

                         • Verhoogde sociale interactie
                         • Euforie
                         • Toenemende seks drive

                         Naast deze mogelijke ‘positieve’ effecten is er tijdens een onderzoek de volgende mogelijke negatieve effecten aangetoond bij proefpersonen zoals hallucinaties, angst, depressie, hartproblemen en leverfalen. Heb je last van leverfalen en wil je hier meer over weten? Op deze pagina lees je meer over leverfalen.

                         Hoelang werken cathinonen?

                         Omdat Cathinonen wordt gebruikt bij andere research middelen zoals 3-CMC of Ethyl-Pentedrone poeder is de werking van alleen cathinonen onbekend. Daarvoor moeten er nog onderzoeken en experimenten worden gedaan met proefpersonen om de werking van cathinonen vast te stellen. Net zoals bij DMC is er weinig bekend over de werking en moet er meer onderzoek gedaan worden naar deze reseach chemical. Lees meer over DMC op deze pagina.

                         In welke vorm zijn cathinonen verkrijgbaar?

                         Op Funcaps zijn cathinonen verkrijgbaar in een poedervorm of in kristel blokken. Vaak worden deze research chemicals geleverd in een kristalachtige poeder en is vergelijkbaar met badzout. De gebruiksaanwijzing van cathinonen tijdens een onderzoek of experiment is om het te snuiven of slikken. Het kan ook via inspuiten worden gebruikt. We hopen je hier mee te kunnen voorzien van de juiste tools om je experiment of onderzoek in juiste banen te leiden! Is dit niet de vorm die je zoekt? Neem dan vooral even contact met ons op!

                         Risico’s gebruik cathinonen

                         Het is belangrijk om te weten wat de risico’s bij een proefpersonen onderzoek zijn voordat je cathinonen gaat kopen om te gebruiken voor research doeleinden. Bij onjuist gebruik kunnen deze research chemicals gevaarlijk en schadelijk zijn voor menselijke consumptie. Wij raden aan om altijd bij het gebruik voor proefpersonen van het onderzoek je goed in te lezen. Bij Funcaps bieden we producten aan met de hoogste kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Zo ook met cathinonen bieden wij de hoogste kwaliteit aan en bezorgen wij de producten discreet en snel. Je kunt vandaag nog cathinonen bestellen en dan heb je vandaag al je cathinonen in huis! Wij werken namelijk met same day delivery waardoor je niet lang op je pakket hoeft te wachten.

                         Veiligheidsaanbevelingen voor alle Research Chemicals

                         Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen)

                         1. P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

                         2. P202: Geen werkzaamheden uitvoeren alvorens alle veiligheidsaanbevelingen te hebben gelezen en begrepen.

                         3. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

                         4. P221: Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

                         5. P233: In goed gesloten verpakking bewaren.

                         6. P240: Geaarde en goed geleidende apparatuur gebruiken.

                         7. P241: Exlosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.

                         8. P242: Vonkvrij gereedschap gebruiken.

                         9. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

                         10. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

                         11. P262: Contact met ogen, huid of kleding vermijden.

                         12. P263: Contact tijdens zwangerschap of borstvoeding vermijden.

                         13. P264: Na het werken met dit product grondig wassen.

                         14. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

                         15. P273: Voorkom lozing in het milieu.

                         16. P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

                         17. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

                         18. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

                         19. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

                          

                         Toepassing en Context

                         Research chemicals zijn chemische stoffen die voornamelijk voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Ze zijn expliciet niet bedoelt voor menselijke consumptie. Het is van cruciaal belang om de juiste veiligheidsaanbevelingen te volgen om blootstelling en schadelijke gevolgen te minimaliseren. Bij het werken met deze chemicaliën moeten altijd gepaste beschermingsmaatregelen worden genomen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbrillen, labjassen) en het werken in een goed geventileerde omgeving of onder een afzuigkap. Het is eveneens essentieel om direct medische hulp in te roepen in geval van blootstelling of incidenten. Bij het onwel worden na (abusievelijke) inname en/of contact adviseren wij om onmiddellijk een antigifcentrum of een arts te raadplegen.

                          

                         LEEFTIJDS CONTROLE
                         Je moet 18 jaar of ouder zijn om deze pagina te kunnen bezoeken.